21/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselési szabályokról szóló 20/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében a
polgármester által megalkotott

21/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

a kötelező maszkviselési szabályokról szóló 20/2020. (Xl.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról

 

Orosháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Orosháza polgármestereként, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kötelező maszkviselési szabályokról szóló 20/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

  1. § A kötelező maszkviselési szabályokról szóló 20/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

„[Orosháza város belterületén, az alábbi közterületeken, illetve nyilvános helyeken, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott módon kötelező maszkot viselni:]

d) az Orosházi Kórház és Szakrendelő bejárata előtt várakozóknak.”

2. § E rendelet 2020. november 26. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Letöltés (PDF, 52KB)

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux