Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2015. november hó 25-én (szerda) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti Kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet, valamint a talajterhelési díjról szóló 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendelet megalkotása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Az Önkormányzat képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) A 8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződősnek felmondása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az orosházi lakos várakozó igénylők részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes használati megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
 • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Az orosházi 7840/4. hrsz-ú gyógyfürdő ingatlanból 642 m2 terület történő értékesítésre kijelölése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 12.) Az Orosháza FC Futballklub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Békés Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásokról való döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) A Délkelet- Alföld regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 20.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux