Meghívó a 2020. július 09-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2020. július 9-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről és azok végrehajtásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ székhelye és telephelyei a Mezőkovácsházi Református Diakóniai Intézményfenntartó Központ részére történő fenntartói átadásával kapcsolatos szándéknyilatkozat meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Döntés Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatáról + Feljegyzés
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Alapítványok 2019. évi támogatásának elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 1. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2019/2020. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása
  /1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  /2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása
  /1. A Nagy Gyula Területi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
  /2. A Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása, Településszerkezeti terv módosítása, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  + 3. számú melléklet
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester

 1. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester
 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 2. Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
 1. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. TOP projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
 1. Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottságba tag választása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 1. Az Orosházi Piac látogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 1. Interpellációk
  – Fetser János 1. interpellációja
  – Fetser János 2. interpellációja
  – Fetser János 3. interpellációja

+ napirendi pont:
Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/15. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:
  Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

 2. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 3. Orosháza, Bartók Béla u. 45/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 23/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 5. Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása.
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 6. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 7. Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. július 3.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux