Meghívó a 2023. május 30-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2023. május hó 30-án (kedden) 9.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása
  I. Településszerkezeti terv részleges módosítása
  II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 2. Az Egységes Szociális Központtal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
 3. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntések
  I. A köztemetői feladatellátásra 2022. évre biztosított összeg felhasználásának átcsoportosítása
  II. A köztemetői feladatellátásra 2022. évre biztosított összeg elszámolása
  III. A köztemetői feladatellátásra 2023.01.01-2023.07.15. időszakra biztosított összeg felhasználási céljainak meghatározása
  IV. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 4. Helyiséghasználat biztosítása a Jézus Szíve Plébánia részére
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 5. A Nagy Gyula Területi Múzeum 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Józó Tamásné igazgató
 6. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének        módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések
  Előadó:                      Németh Gabriella óvodavezető
 10. Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Püspöki-Sinka Edit osztályvezető
 11. Civil szervezetek támogatásának elszámolása
  Előadó:                      Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 12. Az Orosházi Fúvószenekari Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása és 2023. évi működési támogatása
  Előadó:                      Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 13. Egyebek
 14. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                       Lövei Ferenc bizottsági elnök

 

Zárt ülés keretében:

 • Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

 

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. május 25.

 

 Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux