Meghívó a 2023. november 30-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2023. november 30-án (csütörtökön) 9.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. 2024. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
   Előadó:                      Godár Andrea osztályvezető
 3. A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 4. Orosháza Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekkel kötött megállapodás munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről felülvizsgálata
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Döntés 2024. évre likviditást biztosító hitelről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 10. A Rákóczitelepi Sportpálya térítésmentes használatának biztosítása az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub részére
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 11. Önkormányzati lakások lakbér felülvizsgálata
  /1.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  /2.) Lakbérfizetés módjának megváltoztatása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 13. Ingyenes lakossági LED-csere programban történő részvétel
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 14. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 15. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 16. Orosháza, 0654/1 hrsz.-ú kivett út biztosítása kiképzési feladatok végrehajtásához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 17. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 18. Orosháza Város Önkormányzata új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2023-2028) elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 19. A Schola Humanitatis Alapítvány 2023/2024. évi programjának támogatása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 20. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel megkötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbításáról, valamin döntés pályázati eljárás hirdetményének közzétételéről tárgyában hozott 188/2023. (X.19.) K.t. határozatának hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 21. Interpellációk
 22. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

Zárt ülés keretében:

 1. Közérdekű bérlőkijelölés
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás bérleti szerződésének megkötéséhez való hozzájárulás különös méltánylást igénylő eset okán
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. Telekhatár rendezéssel egybekötött ingatlanmegvásárlás
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. november 24.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux