A 2021. december 21-i Képviselő-testületi ülés új napirenddel bővült

Tisztelt Képviselő/Bizottsági Tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2021. december 21-én (kedden) 08.00 órai kezdettel tartja.

Levelemhez csatoltan megküldöm a következő pontokat, melyek címei:

  • Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásingatlanok felújítása
    Előadó:               Bojtor István alpolgármester
  • Döntés a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról
    Előadó:                Bojtor István alpolgármester

 

Kérem a Pénzügyi, Társadalmi Kapcsolatok és az Ügyrendi és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság elnökeit, hogy az új előterjesztést vegyék napirendre és tárgyalják meg.

  • Többletfedezet nyújtása pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához (TOP-1-4.1-16 Kisharang Bölcsőde)
    Előadó:                Dávid Zoltán polgármester

 

Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az új előterjesztést vegye napirendre és tárgyalják meg.

 

Továbbá csatolom a 17.) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala – napirendi pont mellékletét.

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. december 17.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux