A hulladékgyűjtő szigetek kálváriája, avagy tegyünk környezetünk egészségéért és szépségéért

A hulladékgyűjtő szigetek kálváriája, avagy tegyünk környezetünk egészségéért és szépségéért

A környezettudatosság, a társadalom – kiemelten a helyi közösség – tagjai számára a legmegfelelőbb, hosszútávú környezeti értékeket célzottan megalapozó gondolkodás. Ebből ered egy olyan magatartásforma, amelynek gyakorlati célja nem más, mint az ember és a környezete viszonyának harmonikus megteremtése. Ha ez hiányzik, akkor a környezeti érzékenység nem épült ki és indokolttá teszi a környezeti nevelés tudatformálásának hangsúlyozását.

Alapvetően ezt célozzák azok a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is, amelyek szerepe a lakossági szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Hiába hasznos azonban egy kezdeményezés, ha ezt a lakosok nem tudják jól használni. Esztétikai, egészségügyi okból is aggályos az állandóan újratermelődő – telepszerű – szeméthalom. Nincs intelligens hulladékgyűjtési attitűd. Ez tapasztalható Orosháza egy-egy – frekventáltnak tekinthető – területi részén kialakított hulladékgyűjtő sziget körül is. A biológiailag lebomló hulladék, állati tetem, elektromos és elektronikai eszközök, építési és bontási törmelékek, gumiabroncsok módszeres elhelyezése a hulladékgyűjtő szigeteken, a szelektív hulladékgyűjtés eredeti rendeltetését bomlasztják.

A szelektív hulladékgyűjtés az alapja a hulladék újrahasznosításának. Ezért különösen fontos, hogy a szigeteken a hulladékok ne keveredjenek össze, a megfelelő címkével ellátott hulladékgyűjtő edényzetbe kerüljenek, azok megtelte esetén pedig ne körülöttük felhalmozott illegális hulladékdeponáció látványa generálja a társadalom meghatározó többségének jogos felháborodását. Mindez a folyamatos elszállítással lényeges többletköltséget generál, amellett, hogy az illegális hulladékelhelyező felelősségre vonásának szükségességét sem nélkülözheti. Ezzel kapcsolatos eljárásaink elindultak, az elkövetők jogi számonkérésével.

Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét a hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű és előírásnak megfelelő használatára, az illegális hulladéklerakás szigorú mellőzésére, az illegális hulladéklerakást végző személyeknek a Polgármesteri Hivatal látókörébe emelésére.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux