Állásajánlat – vezető munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Nappali Ellátás Egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Nappali Ellátás Egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Hajnal u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásait szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a nappali ellátás szervezeti egység vezetése. Önállóan végzi a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat Felelős az egység telephelyeinek koordinálásáért, folyamatos működtetésért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Legalább 3 év vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgár, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű teherbíró képesség, együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06-68-413-593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: Nappali Ellátás Egység vezető.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti Bizottság döntése alapján. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu – 2010. április 2.
Orosházi Élet – 2010. április 2.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux