Állásajánlat – anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Általános Igazgatási Osztály Anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű távollévő helyettesítése, távolléte idejéig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Ellátandó feladatok: Anyakönyvvezetői feladatok, egyéb igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Anyakönyvezéssel (elsősorban halotti anyakönyvezés) kapcsolatos feladatok ellátása; házasságkötések és más családi ünnepség bonyolítása során anyakönyvezetőként történő közreműködés; hatósági hirdetmények közzétételével összefüggő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, vagy egyetemi végzettség és anyakönyvvezetői vizsga, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Közigazgatási versenyvizsga vagy a 126/2009. (VI.15.) Korm. rendelet 21. és 23. §-aiban megállapított mentességek igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Igazgatásszervező végzettség előnyt jelenthet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. Személyes és szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a döntési eljárásban részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Plesóczki Ágnes osztályvezető nyújt, a 06-68/413-022/105-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.260/2010., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Orosházi Élet
www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux