Állásajánlat – anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű távollévő helyettesítése, távolléte idejéig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Anyakönyvezéssel (elsősorban halotti anyakönyvezés) kapcsolatos feladatok ellátása; házasságkötések és más családi ünnepség bonyolítása során anyakönyvezetőként történő közreműködés; hatósági hirdetmények közzétételével összefüggő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, érettségi vagy főiskola vagy egyetemi végzettség és anyakönyvvezetői vizsga, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Igazgatásszervező végzettség előnyt jelenthet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. Személyes és szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a döntési eljárásban részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Plesóczki Ágnes osztályvezető nyújt, a 06-68/413-022/105-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.150/2010., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Orosházi Élet
www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux