Állásajánlat – bölcsődei egység szervezeti egységvezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bölcsődei Egység bölcsődei egység szervezeti egységvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Zöldfa utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásait szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a bölcsődei szervezeti egység vezetése. Önállóan végzi a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat. Felelős az egység koordinálásáért, folyamatos működtetéséért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Az 1992. évi XXXIII. Tv. és a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szakmai tapasztalat legalább 5 év – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Egészségügyi Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség,
 • Jó szintű kommunikációs képesség,
 • hatékony problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázatába betekintést enged

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241-1/2011. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei egységvezető.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálása eseti bizottság felállításával történik. Az állás betöltéséről a munkáltató dönt a bizottság javaslata alpján. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu – 2011. május 9.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux