Állásajánlat – igazgatói állás betöltésére

Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye igazgatói állás betöltésére

Orosháza Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Igazgató beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • szervezi, irányítja és ellenőrzi Orosháza Város Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye szakmai munkáját és gazdálkodását.
 • Kidolgozza a távlati fejlesztési elképzeléseket és törekszik azok megvalósítására.
 • Gondoskodik a vagyonvédelemről.
 • Munkáltatói jogkört gyakorol az Intézmény dolgozóinak tekintetében és végzi az ezzel együtt járó teendőket, vezeti az előírt nyilvántartásokat.
 • Szervezi az intézmény társadalmi kapcsolatait, képviseli azt a külső szervek előtt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oklevél-másolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési program

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.37/2010., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Orosházi Élet
Oktatási Közlöny
www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux