Állásajánlat – közlekedési és útügyi ügyintézői munkakör betöltésére

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

ÁLLÁSHÍRDETÉSE

a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztályára 1 fő közlekedési és útügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Feltételek:

  • egyetemi, vagy főiskolai szintű közlekedésmérnöki, építőmérnöki végzett-ség (közlekedési létesítmények: városi úthálózat, gyalogos közlekedés),
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
  • személyes és szakmai önéletrajzot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Feladatai közé tartozik: a közlekedési (közúti és gyalogos) hálózat üzemeltetése és felújítása, – karbantartása; út-és járdaépítés; közutak kezelése; az útkezelői hozzájárulások kiadása. Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről, a helyi tömegközlekedésre vonatkozó javaslatok és pályázatok előkészítéséről. Kapcsolattartás a szolgáltatókkal.

A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28.
Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a Címzetes Főjegyzőnél.

Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfog-lalható.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabály-zat alapján.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux