Állásajánlat – magasabb vezető beosztás ellátására

Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma Múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma Múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa György utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza Város Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeumának jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Oklevél-másolat,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Szakmai önéletrajz,
 • vezetési program.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.260/2011 , valamint a beosztás megnevezését: Múzeum igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Orosházi Élet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux