Állásajánlat – vezető munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység Szervezeti egység vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység Szervezeti egység vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetői feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak irányítása. Költségvetés-tervezés, előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló, statisztikai jelentések, pénzügyi adatszolgáltatás. Munkaerő-gazdálkodás, számviteli előírások betartásának ellenőrzése, szabályzatok aktualizálása. Továbbá: a szolgáltató egység irányítása (gazdasági-, műszaki-, higiénés csoport, konyha).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú pénzügyi, vagy gazdasági szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Legalább 3 év vezetői gyakorlat, – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Rendelkezik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló igazolvánnyal
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű teherbíró képesség, együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Könyvviteli tevékenységre jogosultak nyilvántartásba vételi igazolása
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06-70/953-5291-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.319/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Szervezeti egység vezető.
 • Személyesen: Városi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Titkárság, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti Bizottság döntése alapján Orosháza Város Polgármestere dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu
Orosházi Élet

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony létrehozása 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux