Állásajánlat – vezető munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Bentlakásos ellátás egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Bentlakásos ellátás egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásait szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a bentlakásos szervezeti egység vezetése. Önállóan végzi a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat Felelős az egység telephelyeinek koordinálásáért, folyamatos működtetéséért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
  • Legalább 3 év vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • ECDL
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű teherbíró képesség, együttműködő képesség, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, végzettséget igazoló okirat másolata, egyéb képzettségeket igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-68-413-593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: Bentlakásos ellátás egység vezető.
  • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti Bizottság döntése alapján. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu – 2010. április 2.
Orosházi Élet – 2010. április 2.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux