Álláshirdetés – Adóügyi ügyintéző

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladatát képezik a helyi adókról szóló törvény szerint az iparűzési adóval kapcsolatos ügyek intézése, bevallások átvétele, az adó nyilvántartása, kivetése, ellenőrzése és az adóeltitkolások felderítése. Helyi adóügyekben ellenőrzési és végrehajtási cselekményeket kezdeményez és végez. Figyelemmel kíséri a vállalkozások alakulását, a meglévőek változásait, ezek alapján szükség szerint intézkedik. Követi a központi és a helyi adózási rendszerrel kapcsolatos és azzal összefüggő valamennyi jogszabályváltozást.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.361- /2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9., 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux