Állásajánlat – aljegyző

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyző munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • a vezető megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:

 • Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A jegyző munkájának segítése, illetve akadályozatása esetén helyettesítése. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közsozlgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervező, vagy jogász, vagy okleveles közigazgatási menedzser,
 • Közigazgatási – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi szakvizsga, vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. melléklete szerinti önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról hogy a pályázó a nyílt képviselő-testületi ülésen történő elbíráláshoz hozzájárul-e.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző nyújt, a 06-68-413-022/129-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 399/2012, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

Személyesen: Mákné Kiss Katalin, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. 9.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A hatályos jogszabályok alapján a beadási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen történő elbírálás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Orosháza Város Honlapja – 2012. december 4.
Orosházi Élet – 2012. december 7.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux