Álláshirdetés – Általános igazgatási csoportvezető

 

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Orosházi Polgármesteri Hivatal

általános igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Eljár birtokvédelmi ügyekben, a kérelem helybenhagyása, vagy elutasítása tárgyában. Eljárást folytat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. Közreműködik a Csoport feladat- és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezetek, előterjesztések, beszámolók elkészítésében. Ezen ügyek esetében részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein. Irányítja, ellenőrzi az általános igazgatási csoport munkáját (hatósági ügyintézők, anyakönyvvezetők)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Főiskolai szintű közszolgálati, vagy gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai vizsga,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         Egyetem, jogász szakképesítés, államigazgatási főiskolai végzettség,
 • •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • •         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.415-/2018. , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási csoportvezető.
 • •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Orosházi Élet
 • •         www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu
 • •         Békés Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux