Álláshirdetés – anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

Orosházi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Születés anyakönyvezése, házasság anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, ünnepélyes házasságkötéseknél, névadóknál, állampolgársági eskütételeknél történő közreműködés, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, házassági névmódosítási eljárások lefolytatása, születési névváltoztatási eljárásokban közreműködés, elektronikus anyakönyvben keletkezett munkakosár feltöltése, kezeli az anyakönyvi irattárat munkakörébe tartozó ügyekben, bejegyzi a házasság megszűnését, illetve felbontását a beérkező válási lap alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • anyakönyvvezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szóbeli kifejező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 12:00 beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux