Álláshirdetés – Városfejlesztési és Város üzemeltetési Iroda irodavezető helyettes

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Város üzemeltetési Iroda
irodavezető helyettes

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok: közreműködik az önkormányzat fejlesztési stratégiájának kialakításában, a területhez kapcsolódó dokumentumok aktualizálásában, végrehajtásában. Javaslattétel a hatályos pályázati felhívások alapján, pályázat benyújtásának előkészítésében való közreműködés, határidők figyelemmel kísérése. Egyéb önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés. Kapcsolattartás a kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel, műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításában való közreműködés. Városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: Önkormányzati ingatlanok hasznosításának előkészítése.. A városüzemeltetési csoport ügykörébe tartozó feladatok műszaki szempontú felügyelete. Feladatkörhöz tartozó statisztikai adatszolgáltatások teljesítésének irányítása és felügyelete. Az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az önkormányzati beruházásokat, karbantartásokat, fejlesztéseket feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése. • Képviselő-testületi és bizottsági döntések elkészítése a feladatkörébe tartozó területeken. Műszaki feladatok szakmai véleményezése, szükség esetén megoldási javaslatok elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 •         műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         magas-, mélyépítésben szerzett szakmai tapasztalat
 •         felsőoktatásban szerzett műszaki és gazdaságtudományi szakképzettség együttes megléte
 •         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tk. 82- /2020. , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető helyettes.
 •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9., 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Orosházi Élet, Békés Megyei Hírlap
 •         www.oroscafe.hu
 •         www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux