Álláshirdetés – Belső ellenőr

Orosházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozott idejű előreláthatólag 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, útmutatók és belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése Orosháza Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervei, Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában, a belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Egyetem, jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, főiskolai gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy a) olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és ca) okleveles pénzügyi revizori, cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri, cc) ellenőrzési szakelőadó, cd) okleveles könyvvizsgálói, ce) költségvetési ellenőri, cf) mérlegképes könyvelői, cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, cj) felsőfokú költségvetési, ck) felsőfokú államháztartási, cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,cm) elektronikus információbiztonsági vezetői, cn) integritás tanácsadói szakképesítéssel, és az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, ,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         költségvetési szervnél szerzett belső ellenőrzési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         ÁBPE I. vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         25/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • •         nyilatkozat a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelés

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2019. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
 • •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Orosházi Élet
 • •         www.oroscafe.hu
 • •         www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux