Álláshirdetés – Bölcsődevezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisharang Bölcsőde Bölcsődevezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év határozott idő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Zöldfa utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődés korú gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti alapszolgáltatás. A vezető közvetlenül végzi a bölcsődére vonatkozó szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat, biztosítja a zavartalan és szabályos szakmai működést. Általános szervezési és adminisztratív feladatkört lát el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározottak szerint,
 • gyermekek napközbeni ellátásában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány)

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű teamben való együttműködés,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, szakmai elképzelések
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogárné Kiss Ildikó nyújt, a 06-68/413-593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2016. február 19.
 • www.oroshaza.hu – 2016. február 19.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux