Álláshirdetés – Gyermekkönyvtáros

Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyűjti, válogatja, rendszerezi, fejleszti és karbantartja a gyermekkönyvtári gyűjteményt és más információs témákat, megszervezi, ellenőrzi az egyéb gyermekkönyvtári szolgáltatásokat, tájékoztatja, és tanácsokkal látja el a felhasználókat. Részt vesz a Gyermekkönyvtár olvasószolgálati munkájában, kölcsönöz, felvilágosít, segíti az olvasókat a tájékozódásban. Segíti a tanulásban akadályozott gyermekek könyvtárhasználatát. A könyvtár igazgatójával egyeztetve, tervezi és szervezi a Gyermekkönyvtárban folyó munkát.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Főiskola, szakirányú képesítés, vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,
 • •         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • •         gyermekkönyvtárosi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         magyar állampolgárság
 • •         büntetlen előélet
 • •         nem áll foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt
 • •         nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         Főiskola, gyógypedagógusi végzettség,
 • •         Felhasználói szintű TextLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         fényképes, szakmai önéletrajz
 • •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
 • •         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.
 • •         Személyesen: Buzai Csaba, Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. 16:00 óráig beérkezéssel .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         www.oroshaza.hu
 • •         www.justhvk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux