Álláshirdetés – jegyző munkakör betöltésére

Orosháza Város Alpolgármestere Polgármesteri Jogkörben a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Közigazgatási, vagy jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása. Közszolgálati gyakorlat igazolása. Szakmai program és vezetői elképzelések. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zalai Mihály alpolgármester, polgármesteri jogkörben nyújt, a 06 68 418 746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ,2014.08.25. 16:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.93-10/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Mákné Kiss Katalin, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. em. 9.iroda, 2014.08.25. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Orosháza Város alpolgármestere, polgármesteri jogkörben bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosháza Város honlapja – 2014. augusztus 15.
 • Orosházi Élet – 2014. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux