Álláshirdetés – jegyző munkakör betöltésére

Orosháza Város Polgármestere a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz.melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata. Közszolgálati gyakorlat igazolása. Szakmai program és vezetői elképzelések. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.393/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Dávid Zoltán polgármester, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. em. titkárság,

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Orosháza város polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux