Álláshírdetés – Jogi előadó

Orosházi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

jogi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati előterjesztések, határozati javaslatok jogi véleményezése, szükség esetén készítése. Állampolgárok panaszai, közérdekű bejelentéseinek kezelése, eljárásra jogosultság hiányában az illetékes szervek részére történő áttétele, elbírálás esetén válasz megadása. Jogügyletek megkötésének előkészítése; szerződéstervezetek készítése, megküldött szerződéstervezetek jogi véleményezése, jóváhagyása. Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak igény szerinti véleményezése, a Képviselő-testület, mint közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében igény szerinti közreműködés. A társasházakról szóló törvény szerint a társasházak és szerveik működésével kapcsolatban a jegyző hatáskörébe tartozó törvényességi felügyelet ellátása. A Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet írásbeli Kapcsolattartás Modulban érkezett üzenetek folyamatos figyelemmel kísérése, kinyomtatása, továbbítása, a válaszok feltöltése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, jogász szakképzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Szerződés-szerkesztésben szerzett szakmai tapasztalat
 •   Közigazgatási szakvizsga megléte

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 •      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 •         a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •     nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tk.248-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.
 •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 08.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux