Álláshirdetés – kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bölcsődei Egység kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Zöldfa utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődében a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve gondoskodik a nevelési légkör megteremtéséről, a gyermekek optimális testi-lelki fejlődésének biztosításáról a gondozási egységen belüli csoportban. Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat, vezeti a jogszabály által meghatározott dokumentumokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, csecsemő- és gyermekgondozói, kisgyermeknevelő,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő,
 • gyermek alapszolgáltatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó szintű együttműködési képesség,
 • kreativitás,
 • türelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: KISGYERMEKNEVELŐ.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázatot kiíró a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.oroshaza.hu – 2014. május 9.
 •  Orosházi Élet – 2014. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux