Álláshirdetés – mezőőr munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzata mezőőr munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosháza, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelé-sek, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, föld-mérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség, -büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn) -magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség),
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről igazolás
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. (12:00 óráig beérkezéssel) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.167/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. emelet 9. ajtó (12:00 óráig beérkezéssel).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Orosháza Város Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux