Álláshirdetés – mezőőr munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzata mezőőr munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosháza, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn)
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2017. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 beérkezéssel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet
 • www.oroscafe.hu
 • www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik. Orosháza Város Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux