Álláshirdetés – mezőőr munkakör betöltésére

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a próbaidő letöltése után, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Orosháza város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, föld-mérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkozta-tást kizáró ok nem áll fenn)
 • magyar állampolgárság,
 • középfokú végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség)
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2015.04.01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.02.27. 12 óráig beérkezéssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hudákné Dombovári Orsolya humánpolitikai referens nyújt a 06 68 413 022 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton az Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő meg-küldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.), vagy személyesen Hudákné Dombovári Orsolya részére (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. iroda). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.03.03.

Orosháza Város Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux