Álláshirdetés – Mezőőr

Orosháza Város Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Orosháza Város Önkormányzata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosháza

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Szakmunkásképző intézet,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         érvényes mezőőri vizsga
•         érvényes rendészeti vizsga
•         fegyvertartási engedély sörétes puskára
•         Orosháza és vonzáskörzetére vonatkozó helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképes, szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
•         érvényes vezetői engedély másolata
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
•         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról
•         nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 16.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK. 288/2018. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokról Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázót értesít. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux