Álláshirdetés – Nappali ellátás vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Reménység Klub Nappali- és Alapellátások Egysége Nappali ellátás vezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lorántffy utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nappali ellátás keretében koordinálja az idősek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és az étkeztetést igénybe vevők adminisztrációs és szervezési feladatait. Felelős az ellátások törvényes és szabályos szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű Kommunkiációs készség,
 • Kiváló szintű Szervezőképesség,
 • Kiváló szintű Teamben való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Kis Judit nyújt, a 06/70-984-9783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2017. április 7.
 • www.oroscafe.hu – 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux