Álláshirdetés – Nappali ellátás vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Öreg Tölgy Klub Nappali-és Alapellátások Egysége Nappali ellátás vezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. július 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Iglói utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nappali ellátás keretében koordinálja az idősek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és az étkeztetést igénybe vevők adminisztrációs és szervezési feladatait. Felelős az ellátások törvényes és szabályos szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,
 • Kiváló szintű teamban való együttműködés,
 • Kiváló szintű teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • motivációs levél, szakmai elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolai-Olasz Mónika nyújt, a 0670/9359489 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 264-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2016. július 15.
 • www.oroshaza.hu – 2016. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux