Álláshirdetés – Pénzügyi és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

OROSHÁZA VÁROS JEGYZŐJE ÁLLÁSHÍRDETÉSE

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Pénzügyi és Számviteli Csoportjába határozatlan időre szóló 1 fő pénzügyi és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

Feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakkép-zettség, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, és az Ávr.12.§ (1) b) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
 • fényképpel ellátott a 45/2012.(III.20.)
 • Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról és a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Feladatai közé tartozik:

 • az Önkormányzat éves költségvetésében a működési és felhalmozási előirányzatok felhasználása kapcsán keletkező kötelezettségvállalások, számlák, utalványok – jegyzői meghatalmazás alapján – kontírozása, könyvelése, esetenként érvényesítése,
 • elvégzi egyes bankszámlák forgalmazásával kapcsolatos könyvelést, utalványok jegyzői megbízás alapján történő érvényesítését, kontírozását Orosháza Város Önkormányzata tekintetében,
 • a jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket teljesíti,
 • nyilvántartja és kontírozza az állami hozzájárulás havonta érkező összegét.

Elvárt kompetencia: önálló munkavégzés.

A jelentkezéseket Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőhöz kell postai úton illetve személyesen benyújtani 2015. február 16-ig. Határidőben benyújtottnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig beérkezik.
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Az elbírálás határideje: 2015. február 18.
Az álláshely elbírálás után azonnal betölthető.

A közszolgálati jogviszony időtartama – a próbaidő letöltése után – teljes munkaidőben, határozatlan időre szól.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a hivatal közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az jegyző az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux