Álláshirdetés – pénzügyi és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

Orosháza Város aljegyzője álláshirdetése az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Pénzügyi és Számviteli Csoportjába határozatlan időre szóló 1 fő pénzügyi és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

Feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakkép-zettség és az Ávr.12.§ (1) b) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-vény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
 • fényképpel ellátott személyes és szakmai önéletrajzot a 45/2012.(III.20.)

Korm. rendelet 1. melléklete szerinti,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról és a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Feladatai közé tartozik:

 • az Önkormányzat éves költségvetésében a működési és felhalmozási előirányzatok felhasználása kapcsán keletkező kötelezettségvállalások, számlák, utalványok – jegyzői meghatalmazás alapján – kontírozása, könyvelése, esetenként érvényesítése,
 • elvégzi egyes bankszámlák forgalmazásával kapcsolatos könyvelést, utalványok jegyzői megbízás alapján történő érvényesítését, kontírozását Orosháza Város Önkormányzata tekintetében,
 • a jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket teljesíti,
 • nyilvántartja és kontírozza az állami hozzájárulás havonta érkező összegét.

Elvárt kompetencia: önálló munkavégzés.

A jelentkezéseket dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyzőhöz kell postai úton illetve személye-sen benyújtani 2014. augusztus 26-ig Határidőben benyújtottnak azt kell tekinteni, amely legké-sőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig beérkezik.
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 29.
Az álláshely várhatóan 2014. szeptember 01-jétől elfoglalható.

A közszolgálati jogviszony időtartama – a próbaidő letöltése után – teljes munkaidőben, határozatlan időre szól.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a hivatal közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az aljegyző az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux