Álláshirdetés – pénzügyi-, számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Orosházi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi-, számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
az Önkormányzat éves költségvetésében a működési és felhalmozási előirányzatok felhasználása kapcsán keletkező kötelezettségvállalások, számlák, utalványok – jegyzői meghatalmazás alapján – kontírozása, könyvelése, esetenként érvényesítése -elvégzi egyes bankszámlák forgalmazásával kapcsolatos könyvelést, utalványok jegyzői megbízás alapján történő érvényesítését, kontírozását Orosháza Város Önkormányzata tekintetében -a jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket teljesíti -nyilvántartja és kontírozza az állami hozzájárulás havonta érkező összegét -vagyon és az abban bekövetkező változások nyilvántartása, feladások készítése, leltározás

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés., ,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         precíz, pontos munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
•         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 327/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-, számviteli ügyintéző. [MB1]
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel. [MB2]

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Orosházi Élet – 2017. november 24.
•         www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu – 2017. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.


 [MB1]

 [MB2]

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux