Álláshirdetés – Pénzügyi- számviteli ügyintéző

Orosházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi- számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2022.02.28. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Önkormányzat éves költségvetésében a működési és felhalmozási előirányzatok felhasználása kapcsán keletkező kötelezettségvállalások, számlák, utalványok – jegyzői meghatalmazás alapján – kontírozása, könyvelése, esetenként érvényesítése. Elvégzi egyes bankszámlák forgalmazásával kapcsolatos könyvelést, utalványok jegyzői megbízás alapján történő érvényesítését, kontírozását Orosháza Város Önkormányzata tekintetében. A jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket teljesíti. Nyilvántartja és kontírozza az állami hozzájárulás havonta érkező összegét. Vagyon és az abban bekövetkező változások nyilvántartása, feladások készítése, leltározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Orosházai Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés,
 • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         szakirányú felsőfokú végzettség,
 • •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         KIRA program ismerete
 • •         pénztárosi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 • •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK. 411/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- számviteli ügyintéző.
 • •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9., 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Orosházi Élet
 • •         www.oroscafe.hu
 • •         www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux