Álláshirdetés – szociális csoportvezető

Orosházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal
szociális csoport
csoportvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyintézés, rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyintézés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekkel kapcsolatos ügyintézés és ezen ügyek kiadmányozása, a fogadóórákon bejelentett- feladatait érintő- panaszokra válaszlevelek előkészítése. Kapcsolattartás a szociális ellátásokat nyújtó intézményekkel. Egészségügyi alapellátás szervezése, esélyegyenlőségi referensi feladatok elvégzése, rendelet-tervezet készítése. Intézkedés a szociális ellátásokkal kapcsolatos, a jegyző hatáskörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos beszámolók elkészítése, iratkezelés, elektronikus ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskolai végzettség:közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         igazgatás szervezői, vagy jogász szakképesítés,
 •         hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kommunikációs és szervező készség,
 •         átlagon felüli írásos és szóbeli kifejező készség,
 •         empatikus konfliktuskezelési képesség,
 •         döntési képesség,
 •         pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
 •         a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 •         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tk.231-/2021. , valamint a munkakör megnevezését: csoportvezető.
 •         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Orosházi Élet
 •         www.oroshaza.hu, www.oroscafe.hu
 •         Békés Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux