Álláshirdetés – Szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Öreg Tölgy Klub Nappali- és Alapellátások Egysége Szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Iglói utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tervszerű szabadidős és szórakoztató jellegű programok szervezése, vezetése és dokumentációja. Klubtagok részére egyéni gondozási tervek készítése, mely magába foglalja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, segíti a társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű Szervezőképesség,
 • Kiváló szintű Teamban való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • Szakmai elképzelések, tervek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolai-Olasz Mónika nyújt, a 06/70-466-3168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázó a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2016. szeptember 23.
 • KÖZIGÁLLÁS – 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux