Álláshirdetés – szociális gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthona, Arany Évek Gondozóház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

szociális gondozó-ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény ellátottainak teljes körű ellátása az egyéni szükségletek alapján
 • a kötelező feladatellátáson túl vezeti a szükséges dokumentumokat, ellátja a napi adminisztrációs feladatokat

Illetmény és juttatások:

 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, szociális gondozó-ápoló
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés
 • szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség
 • jó együttműködő képesség
 • jó kapcsolatteremtő képesség
 • teherbíróképesség
 • elköteleződés az idősek iránt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
 • a pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5
 • a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-1/2013., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó-ápoló.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A beérkezett pályázatokról eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2013. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházai Élet – 2013. március 22.
 • Orsosháza weboldalán – 2013. március 18.
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux