Álláshirdetés – szociális gondozó (irányító gondozó) munkakör betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthon szociális gondozó (irányító gondozó) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátottjainak ellátása egyéni szükségleteik alapján. Koordinációs feladata: szervezi, irányítja és ellenőrzi a kijelölt egység szakmai feladatellátását. Dokumentáció naprakész vezetése, szakmai kompetencia körébe tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, diplomás ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt,
 • szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség,
 • Kiváló szintű határozottság,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS GONDOZÓ (IRÁNYÍTÓ GONDOZÓ).
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházai Élet – 2014. május 9.
 • www.oroshaza.hu – 2014. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux