Álláshirdetés – szociális ügyintézőAz Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatokat. Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, vezeti az erről szóló nyilvántartást. Kérelemre igazolást állít ki a nyilvántartásban szereplő gyermekekről. Gyermekek rendkívüli települési támogatását állapítja meg a gyermekek átmeneti létfenntartási gondjainak enyhítésére. Átmeneti és rendszeres települési támogatást állapít meg felnőttek létfenntartási gondjainak enyhítésére. Lakhatási települési támogatást állapít meg , illetve megszüntet. Szemétszállítási települési támogatást állapít meg. Adósságkezelési célú települési támogatást állapít meg. Gyógyszer- kiváltás települési támogatását állapít meg, módosít, megszüntet. Temetési települési támogatást állapít meg. Környezettanulmányt készít/készíttet a munkaköréhez tartozó ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat., ,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről), iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.78-/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Orosházi Élet – 2018. január 19.
•         www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu – 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux