Állásajánlat – telephelyvezető (klubvezető) munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Nappali Ellátás Egység telephelyvezető (klubvezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés céljából (4 hónap próbaidővel) 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Október 6. utca 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az értelmi fogyatékosok számára nyújtott nappali szolgáltatás keretében ellátja a fogyatékos klub napi működésének koordinációját, működteti a szociális foglalkoztatót. Általános szervezési és adminisztratív feladatkört lát el. Felelős a klub törvényes és szabályos szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint , 
 • Szociális területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • B kategóriás jogosítvány, 
 • magyar állampolgárság 
 • bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógiai szakirány,
 • Szociális területen – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • ECDL

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű teamben való együttműködés,
 • Jó szintű szervezőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87-1/2012. , valamint a munkakör megnevezését: telephelyvezető (klubvezető).
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján munkáltató dönt. A pályáztató a pályázati eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 22.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux