Álláshirdetés – Településüzemeltetési ügyintéző

 

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Belvízvédelemmel kapcsolatos intézkedések, közreműködés a védekezési munkákban. Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos intézkedések. Ivóvízhálózattal, szennyvízhálózattal kapcsolatos feladatok. Az önkormányzati és pályázati forrásból megvalósuló víziközmű beruházások felújítási, karbantartási feladatai. A jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági eljárások lebonyolítása. Létesítményekkel kapcsolatos beruházási feladatok ellátása. Kapcsolattartás a közműkezelőkkel, szolgáltatókkal.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnáziumi végzettség és vízügyi szakképesítés, vagy szakirányú műszaki középiskolai végzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskolai vízügyi szakképesítés,
•         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
•         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.285- /2018. , valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési ügyintéző.
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux