Álláshirdetés – Terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fordulat Klub Nappali- és Alapellátások Egysége Terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében szervezi a gondozás és pszichoszociális rehabilitációt, intézi a hivatalos ügyeket, szervezi a szabadidős programokat, vezeti a kötelezően előírt dokumentációkat, támogatja a speciális önszerveződő csoportokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű Kommunkiációs készség,
 • Kiváló szintű Szervezőképesség,
 • Kiváló szintű Teamban való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Kis Judit nyújt, a 06/70-984-9783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Eseti bizottság véleménye alapján, a munkáltató dönt. A pályázatot kiíró, a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Orosházi Élet – 2017. március 24.
www.oroscafe.hu – 2017. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux