Álláshirdetés – udvaros-gondnok

Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája


udvaros-gondnok

 

munkakör betöltésére

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet udvaros-gondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény telephelyei udvarának rendben tartása, kisebb szakmunkát nem igénylő javítások, karbantartások elvégzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
–          Szakmunkásképző intézet
–          Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–          Fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
–          A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázat benyújtásának módja:
–          Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.).
–          Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 584/2018, valamint a munkakör megnevezését: udvaros-gondnok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

–          Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (https://kozigallas.gov.hu )
–          Orosháza Város Honlapja
–          Intézmény honlapja

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux