Álláshirdetés – út- és közlekedési ügyintéző

Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

út- és közlekedési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása, közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási,- és karbantartási feladatainak ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések, városi úthálózat korszerűsítési feladatainak koordinálása, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, lakossági és egyéb panaszok kezelése, jelzőtáblák, utcanevek, táblák állapotával kapcsolatos intézkedések, közlekedés szakági felújítások és karbantartási feladatok előkészítése, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskolai/gimnáziumi végzettség és szakirányú műszaki szakképesítés, vagy szakirányú műszaki középiskolai végzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskolai szakirányú műszaki végzettség,
•         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
•         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.208-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: út- és közlekedési ügyintéző.
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux