Állásajánlat – városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére

Orosháza Város címzetes Főjegyzője  álláshirdetése

a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Beruházási Irodájában 1 fő városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Békés-megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Az ellátandó feladatok:

 • a jegyző vízügyi igazgatási, hatósági jogkörébe utalt hatósági feladatok végzése, lebonyolítása, szervezése, ellenőrzése,
 • nyomvonalas létesítményekkel kapcsolatos beruházási és területfejlesztési feladatok ellátása,
 • belvízvédelemmel kapcsolatos intézkedések, feladatok elvégzése, közreműködés a védekezési munkák megszervezésében,
 • csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos intézkedések elvégzése, feladatok ellátása,
 • szennyvíz-halózattal kapcsolatos feladatok elvégzése, koordinálása,
 • ivóvíz-hálózattal kapcsolatos feladatok elvégzése, koordinálása,
 • az önkormányzati és pályázati forrásból megvalósuló vízközmű beruházások és rekonstrukciós felújítási, karbantartási munkák, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi hatósági eljárások lebonyolítása, szervezése, ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása,
 • bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítése,
 • kapcsolattartás a közműkezelőkkel és szolgáltatókkal.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései alapján.

Feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök szakképzettség.

Az elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázat keretében.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. április 2.

A jelentkezés benyújtásának módja, helye: Postai úton, Orosháza Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat tárgyát: városüzemeltetési ügyintéző.

Az álláshírdetéssel kapcsolatban további információt Hagymási László, a Városfejleszté

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux