Álláshirdetés – belső ellenőri munkakör betöltésére

Orosháza Város aljegyzője álláshirdetése az Orosházi Polgármesteri Hivatalban – határozott időre szóló – 1 fő belső ellenőri munkakör betöltésére

Feltételek:

  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-ről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 24.§ (1)-(3)bekezdésében fog-lalt felsőfokú szakirányú szakképzettségek valamelyikének megléte,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
  • fényképpel ellátott személyes és szakmai önéletrajzot a 45/2012.(III.20.)

Korm. rendelet 1. melléklete szerinti,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról és a sze-mélyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Feladata ellátása során:

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez, melynek során a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfe-lelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv ve-zetője részére.

Az elbírálásnál előnyt jelenthet: önkormányzati területen szerzett szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetencia: önálló munkavégzés.

A jelentkezéseket dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyzőhöz kell postai úton illetve személyesen benyújtani 2014. augusztus 26-ig. Határidőben benyújtottnak azt kell tekin-teni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig beérkezik.
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 29.
Az álláshely várhatóan 2014. szeptember 1-jétől elfoglalható.

A közszolgálati jogviszony időtartama – a próbaidő letöltése után – határozott időre szól, teljes munkaidőben.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az aljegyző az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux